Veella

61 tekstów – auto­rem jest Veel­la.

Liczy się praw­da, a nie to co powiesz. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 kwietnia 2012, 20:18

Głównie dzięki po­myłkom po­dej­mu­jemy właści­we decyzje. 

myśl dnia z 14 września 2012 roku
zebrała 74 fiszki • 17 lipca 2011, 23:05

Wiara jest w pew­nym sen­sie nadzieją na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 lipca 2011, 01:36

Naj­większy grzech prze­ciw­ko Bo­gu, to wy­powiada­nie je­go imienia na­darem­no, nie wierząc w niego. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 10 lipca 2011, 13:00

Są ludzie spra­wied­li­wością na­zywający to, co dob­re tyl­ko dla nich. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 7 lipca 2011, 12:07

Nic nie jest ska­zane na niepo­wodze­nie. O wszys­tko można walczyć! 

myśl
zebrała 38 fiszek • 6 lipca 2011, 21:54

Po­daj ko­muś rękę, a w nieda­lekiej przyszłości pod­sta­wi ci nogę. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 czerwca 2011, 13:10

Prawdą na­zywa­my to, w co wierzymy. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 26 czerwca 2011, 13:12

W tych cza­sach ludzie nie pat­rzą na słowa piose­nek tyl­ko na ich melodie. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 24 czerwca 2011, 20:50

Naj­więksi ge­niu­sze nie afiszują się swoimi osiągnięciami. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 22 czerwca 2011, 11:36

Veella

Uważaj. Gryzę. 4030548 gg, pisz jak chcesz ;)

Zeszyty
  • Złoty zeszyt – Ład­nie ub­ra­ne w słowa, war­te do za­pamięta­nia myśli, w których kry­je się dużo bo­les­nej praw­dy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność